האולפן הנגיש

האולפן הנגיש

האולפן הנגיש
האולפן הנגיש הינה תכנית להנגשת האולפן ללימודי עברית המפיחה תקווה בקרב עולים עם מוגבלות אשר במשך שנים רצו להתגבר על מחסום השפה אך לא נמצאה מסגרת מתאימה לכך. האולפן הנגיש הראשון הושק במאי 2011 בחיפה על ידי ג'וינט ישראל-מסד נכויות בשיתוף עם משרד החינוך ובהפעלת עמותת אחווה המפעילה את המרכז לחיים עצמאיים בחיפה. משרד הקליטה ואגף צעירים ועולים סיפקו ייעוץ מקצועי וליווי להקמת הפרויקט אשר כלל 20 משתתפים במחזור הראשון. מאז התרחבה התכנית למוקדים נוספים ברחבי הארץ המסייעים לעוד עולים עם מוגבלות ללמוד את השפה העברית ולהשתלב באופן עצמאי בחברה.